logo

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

+389 77 647 585
contact@la.mk

НАШАТА КОМПАНИЈА

ПочетнаЗа платформатаНајчести прашањаБлогКонтакт

la.mk © 2021 All rights reserved

Општи одредби

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, la.mk ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на la.mk, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на la.mk се од информативен карактер и за истите la.mk го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.С.Македонија, la.mk не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи. Називот "la.mk" е трговски знак на Друштво за производство,трговија и услуги Техон Ко Дооел со седиште: Пожаревачка 88, Битола и Е.М.Б.С 7442556, Е.Д.Б 4002020560697 и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од Техон Ко Дооел. Техон Ко Дооел ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак "la.mk".

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на la.mk е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на la.mk.

Сакаме да знаете дека овој сајт користи текстуални датотеки наречени "cookies". Без нив сајтот нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите. Повеќе информации за тоа што се "cookies" и какви типови има можете да најдете тука: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.